Spoločnosť BETPRES, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Augustiniánske centrum v Košickej Novej Vsi

Objednávateľ: Rehoľa sv. Augustína, Kostolianska 159, 040 01 Košice
Doba výstavby: 04/2010-10/2011
Popis stavby: Účelom Augustiniánskeho centra  bolo vytvoriť dôstojné priestory pre život členov rehole, s potenciálom pre ich využitie aj mimo komunitu. Samotná realizácia bola rozčlenená na dve etapy. V prvej etape bol vybudovaný kláštor spolu s napojením na inžinierske siete a parkoviskom, v druhej etape bude realizovaný kostol a internát pre mládež. Samotná budova kláštora architektonicky rozčlenená na dve časti ktoré majú rozdielnu výšku. Nachádza sa v lokalite s náročnými geologickými pomermi, preto už pri zakladaní bol kladený vysoký dôraz na eliminovanie vplyvov spodnej vody. Je postavená na betónových základových pásoch a je  klasickej murovanej konštrukcie s tepelne izolovanou pultovou strechou. Vonkajšia fasáda je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom. Predmetom diela bola aj dodávka vnútorných inštalácií  a plynovej kotolne, ktorá bude v budúcnosti vykurovať aj ostatné objekty. Súčasťou stavby bola aj realizácia vonkajších spevnených plôch, príjazdovej cesty  a terénne a sadové úpravy.

Referencie 2011 / Augustiniánske centrum v Košickej Novej Vsi - foto
Referencie 2011 / Augustiniánske centrum v Košickej Novej Vsi - foto
Referencie 2011 / Augustiniánske centrum v Košickej Novej Vsi - foto
Referencie 2011 / Augustiniánske centrum v Košickej Novej Vsi - foto
Referencie 2011 / Augustiniánske centrum v Košickej Novej Vsi - foto
Referencie 2011 / Augustiniánske centrum v Košickej Novej Vsi - foto

Referencie 2019

Referencie 2018

Referencie 2017

Referencie 2016

Referencie 2015

Referencie 2014

Referencie 2013

Referencie 2012

Referencie 2011

Referencie 2010

Referencie 2009

Referencie 2008