Spoločnosť BETPRES, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy 47

Objednávateľ: Chemkostav, a.s., K.Kuzmányho 22, 071 01  Michalovce
Doba výstavby: 02/2007 - 04/2009
Popis stavby: IBV Nižná Šebastová bolo verejné potrubie, ktoré bude slúžiť na zásobovanie pitnou vodou jestvujúcej ako aj navrhovanej zástavby pírmestskej časti Nižná Šebastová. Realizovaný vodovod bol napojený na vybudovaný jestvujúci vodovod v rámci 1.etapy DN 200 realizovaný v ulici Vranovskej, a ostatné napojenia boli realizované na jestvujúci vodovod DN 100 vybudovaný v 1. etape, aby bola zachovaná celková koncepcia zokruhovania vodovodnej siete.


Referencie 2019

Referencie 2018

Referencie 2017

Referencie 2016

Referencie 2015

Referencie 2014

Referencie 2013

Referencie 2012

Referencie 2011

Referencie 2010

Referencie 2009

Referencie 2008