Spoločnosť BETPRES, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy 47

Objednávateľ: Chemkostav, a.s., K.Kuzmányho 22, 071 01  Michalovce
Doba výstavby: 02/2007 - 04/2009
Popis stavby: IBV Nižná Šebastová bolo verejné potrubie, ktoré bude slúžiť na zásobovanie pitnou vodou jestvujúcej ako aj navrhovanej zástavby pírmestskej časti Nižná Šebastová. Realizovaný vodovod bol napojený na vybudovaný jestvujúci vodovod v rámci 1.etapy DN 200 realizovaný v ulici Vranovskej, a ostatné napojenia boli realizované na jestvujúci vodovod DN 100 vybudovaný v 1. etape, aby bola zachovaná celková koncepcia zokruhovania vodovodnej siete.