Spoločnosť BETPRES, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Rokycany - infraštruktúra

Investor: Obec Rokycany, 082 41 Rokycany 45
Doba výstavby: 04/2012-12/2013
Popis stavby: Predmetom diela bolo zlepšenie infraštruktúry v obci Rokycany vybudovaním kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Výstavba samotnej kanalizácie bola realizovaná postupne podľa jednotlivých kanalizačných vetiev, na ktorých boli vybudované kontrolné a pripájacie šachty. Celková dĺžka samotnej kanalizácie predstavovala 3 680 m. Vzhľadom k výškovej a smerovej členitosti bolo nevyhnutné vybudovanie aj 4 prečerpávacích staníc vrátane napojenia na elektrickú energiu. Súčasťou kanalizácie bola aj realizáciejednotlivých domových prípojok, vybudovanie lávky cez riečku Svinku a oprava asfaltového krytu komunikácií. Samostatnou časťou diela bolo vybudovanie čistiarne odpadových vôd. Čistiareň bola založená na hĺbkovom zakladaní, kvôli podzemným sekčným nádržiam, v ktorých je umiestnená čistiaca technológia. Steny nádrží sú z monolitického železobetónu so spádovaným dnom. Nosné obvodové steny sú murované, budova je zastrešená sedlovou strechou. Súčasťou objektu ČOV bolo aj vybudovanie elektrickej prípojky, studne a vodovodnej prípojky, oplotenia a prístupovej cesty.

Referencie 2013 / Rokycany - infraštruktúra - foto
Referencie 2013 / Rokycany - infraštruktúra - foto
Referencie 2013 / Rokycany - infraštruktúra - foto
Referencie 2013 / Rokycany - infraštruktúra - foto
Referencie 2013 / Rokycany - infraštruktúra - foto
Referencie 2013 / Rokycany - infraštruktúra - foto
Referencie 2013 / Rokycany - infraštruktúra - foto
Referencie 2013 / Rokycany - infraštruktúra - foto

Referencie 2019

Referencie 2018

Referencie 2017

Referencie 2016

Referencie 2015

Referencie 2014

Referencie 2013

Referencie 2012

Referencie 2011

Referencie 2010

Referencie 2009

Referencie 2008