Spoločnosť BETPRES, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Systém riadenia kvality

Spoločnosť BETPRES, s.r.o. sa už od svojho vzniku neustále sústreďuje v rámci interných aj externých procesov na kontinuálne zvyšovanie kvality svojej produkcie. O tomto zodpovednom riadení a smerovaní svedčí v prvom rade kvalita postavených diel, avšak z formálneho hľadiska sú to pre potenciálnych klientov, investorov a partnerov predovšetkým certifikáty osvedčujúce existenciu a platnosť zavedených systémov manažérstva, ktoré spoločnosť priebežne nadobúda a obnovuje od roku 2000.

Spoločnosť TÜV BAYERN SACHSEN udelila spoločnosti BETPRES, s.r.o. vo februári 2001 certifikát osvedčujúci systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9002, ktorý bol v spoločnosti BETPRES, s.r.o. zavedený v roku 2000. V roku 2003 bola spoločnosť recertifikovaná na nový systém riadenia podľa normy STN EN ISO 9001:2000 spoločnosťou TÜV SÜDDEUTSCHLAND. Tento systém bol následne recertifikovaný v máji 2009 spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia na STN EN ISO 9001:2009

S vysokou dávkou zodpovednosti voči okoliu a životnému prostrediu, ktorá je v dnešnej dobe základným predpokladom trvaloudržateľného rozvoja, spoločnosť BETPRES, s.r.o. implementovala do svojich procesov v roku 2006 aj systém enviromentálneho manažérstva podľa normy   STN EN ISO 14001:2005, ktorý jej certifikovala spoločnosť TÜV SÜD Slovakia.

So zvyšujúcou sa náročnoťou výrobných technologických postupov rastú aj požiadavky na ochranu zamestnancov pri práci. Spoločnosť BETPRES, s.r.o. zaviedla a používa systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý bol certifikovaný podľa požiadaviek špecifikácie OHSAS 18001:2008 v roku 2008 spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia.

Spoločnosť BETPRES, s.r.o. kladie dôraz nie len na administratívnu stránku integrovaného manažérskeho systému, ale najmä na jeho dôsledné dodržiavanie v praxi. Jeho praktické využívanie zabezpečuje nielen transparentnosť vnútrofiremných procesov, ale zároveň cielené dosahovanie najvyššej kvality na realizovaných stavbách za súčasnej ochrany životného prostredia a zamestnancov spoločnosti.

Certifikáty