BETPRES, s.r.o. respects the protection of your data

This website uses cookies. For more informacition about cookies, visit Cookies section of the site. It is your sole responsibility not allow or disable the usage of cookies. In such a case, it may be that limited functionality or exclusion of some parts of the browsed web site.

Východoslovenská energetika holding a.s.

Investor:  Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Doba realizácie: 01/2018 – 07/2019
Popis stavby:  Predmetom stavby je dostavba administratívnej budovy, ktorej pôdorys je členitého tvaru o celkových rozmeroch strán cca 66,45m x 44,55m a je navrhnutý ako šesť podlažný s jedným podzemným a piatimi nadzemnými podlažiami. Objekt je konštrukčne navrhnutý ako monolitický železobetónový bezprievlakový skelet s tuhým monolitickým železobetónovým jadrom, ktorý je v suterénnej časti doplnený stenovým systémom v mieste obvodových stien.

Stavby v realizácii / Východoslovenská energetika holding a.S. - foto
Stavby v realizácii / Východoslovenská energetika holding a.S. - foto
Stavby v realizácii / Východoslovenská energetika holding a.S. - foto
Stavby v realizácii / Východoslovenská energetika holding a.S. - foto
Stavby v realizácii / Východoslovenská energetika holding a.S. - foto
Stavby v realizácii / Východoslovenská energetika holding a.S. - foto
Stavby v realizácii / Východoslovenská energetika holding a.S. - foto
Stavby v realizácii / Východoslovenská energetika holding a.S. - foto
Stavby v realizácii / Východoslovenská energetika holding a.S. - foto

Non-residential buildings