Cirkevná materská škola a detské jasle – Veľké Kapušany

  • Implemention period
    7/2020-2/2021
  • Location
    Košice
Construction description:

Navrhovaný objekt bude slúžiť ako predškolské zariadenie zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku (2 triedy) a ako zariadenie poskytujúce sociálne služby formou starostlivosti o deti do troch rokov (1 trieda).

Navrhovaný objekt je riešený ako samostatne stojaci čiastočne dvojpodlažný objekt s jedným nadzemným podlažím a jedným čiastočne podzemným podlažím.