Michalovce, DK – zvýšenie energetickej efektívnosti budov

 • Investor
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 • Lokalita
  Michalovce
 • Dátum ukončenia
  02/2021-11/2021
Popis stavby:

Súčasťou diela sú rekonštrukčne práce na budovách č.1,2,3,6 DK Michalovce, za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti budov.

 • kompletná výmena okien a dverí, vrátane interiérových a exteriérových parapetov
 • zateplenie budov KZS hr.140 mm  minerálnou izoláciou, vrátane základov objektov KZS hr.110 XPS
 • zateplenie stropov budov, minerálna izolácia hr.200mm položena v pôjdových priestoroch
 • izolácie základov proti vode a drenáž jednotlivých objektov
 • nové opakové chodníky
 • kompletná výmena dažďových žľabov a zvodov, výmena lapačov strešných nečistôt s napojením na dažďovú kanalizáciu
 • kompletná výmena uzemnenia objektov
 • oprava, doplnenie a nátery plechových krytín objektov
 • výmena oceľových prístreškov, strešných  rebríkov, mreži okien