Skladové haly IMPOL

  • Objednávateľ
    IMPOL, spol. s r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice
  • Realizácia
    02/2009 – 08/2009
  • Lokalita
    Ľubotice
Popis stavby:

Predmetom stavby bola rekonstrukcia existujuceho halového objekt nachádzajúceho sa v priemyselnej casti mesta Presov na Ľubochnianskej ulici, ako súčasť existujucého komplexu. Je pristupný po vnútro areálovej komunikácií, ktorá je napojená na cestný komunikačný systém mesta.

Stavba bola realizovaná na pôvodnom železobeténovom skelete, s doplnením pomocných oceľových prvkov. Obvodový plašť ako aj strecha pozostáva zo sendvičových panelov. Vnutorné deliace priečky boli realizované takisto pomocou sendvičových panelov, v časti pre zamestnancov boli murované. Podlahy su priemyselného charakteru z betónu a sčasti z keramickych dlazdic. Predmetom diela bola realizácia kompletných rozvodov a inštalácií vodovodu, kanalizácie, vykurovania, vzduchotechniky a elektrickej energie. Súčasťou diela bola aj dodávka špeciálnych zásobovacích rámp a vonkajších úprav, ktoré pozostávali z príjazdovej cesty, parkovísk a oplotenia. Napojenie objektu na energie a jednotlivé pripojky je riešené cez existujúce inžinierske siete, ktoré su súčasťou areálu v tejto priemyselnej zóne.