Poľnohospodársky areál WH Danubius – Leles – I. a II.etapa

  • Investor
    WH DANUBIUS, s.r.o. Gymnaziálna 163, 038 43 Kláštor pod Znievom
  • Dátum ukončenia
    2/2019 - 12/2020
  • Lokalita
    Leles
Popis stavby:

Rekreačný areál BREZY Stará Lesná dopĺňa jestvujúce zariadenia hotelového typu v susedstve o apartmánové a individuálne rekreačné bývanie. Na ploche areálu sú osadené dva apartmánové štvorpodlažné domy (16 a 17 apartmánov) a sedem dvojpodlažných rekreačných chát.

Predmetom stavby je v 1. etape vybudovanie:
– prístupovej cesty a spevnených plôch
– mostovej váhy
– prevádzkovej budovy kontajnerového typu
– sila na uskladnenie a sušenie obilia
– trafostanice, VN a NN prípojky

V rámci druhej etapy sa budú realizovať spevnené plochy a komunikácie, dažďová kanalizácia, zemné práce a základy pod výrobnú halu a sila. Termín realizácie 2. Etapy je 09/2020-12/2020.