Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou

  • Investor
    Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
  • Lokalita
    Vranove nad Topľou
  • Termín realizácie
    09/2023 – 09/2025
Popis stavby:

Projekt zahŕňa kompletnú rekonštrukciu budovy Hornozemplínskeho osvetového strediska a je rozdelený na 10 stavebných objektov.

Zároveň sa jedná o revitalizáciu územia vo vlastníctve mesta (parkovacie plochy, zeleň, oddychová zóna, chodníky, bezbariérový prístup – lávka nad potom pre peších). Budova bude slúžiť potrebám a požiadavkám obyvateľov mesta, ale aj obyvateľom celého hornozemplínskeho regiónu, ako multifunkčné osvetové centrum s prevažujúcou funkciou knižnice.