Stavebné centrum
firmy PIL-STAV s.r.o.

  • Lokalita
    Prešov
Popis stavby:

Projekt rieši novostavbu stavebného centra v Prešove na Ul. Petrovanskej, vrátane pripojenia inžinierských sietí a parkovacích plôch. Jedná sa o samostatne stojací objekt.

Zakladanie je realizované na ihlanových pilótach, na ktorých sú osadené základové pätky a pásy. Stavba je navrhnutá ako dvojpodlažná oceľová halová konštrukcia s plochou strechou. Opláštená s fasádnymi panelmi z minerálnej vlny a presklenou fasádou z AL profilov. Schodiská na 2.NP sú oceľové. Steny a podhľady sú navrhované zo sadrokartónu. Nášľapné vrstvy podláh sú kombináciou laminátovej podlahy a keramickej dlažby. V rámci objektu sa riešia nové rozvody elektroinštalácie, podlahového vykurovania vrátane kotolne, zdravotechniky.