Výstavba skladovacej haly pre balené produkty

  • Investor
    ZEOCEM a.s.
  • Lokalita
    Bystré
  • Termín realizácia
    03/2022 – 06/2022
Popis stavby:

Existujúca hala je umiestnená v košickom Starom Meste.

Stavba sa nachádza v areály spoločnosti ZEOCEM a.s. medzi objektom Mlynica a betónovými silami s ktorými bude stavba prepojená. Jedná sa o stavbu s rozmermi cca 17x7m s technológiou umožňujúcou micro triedenie zeolitu, ktorý sa potom ukladá do zásobníkov a následne expeduje do veľkokapacitných vriec, alebo priamo do cisterien. Nosnou konštrukciou stavby je oceľová konštrukcia pozostávajúca z oceľových „H“ profilov. Obvodové steny sú opláštené sendvičovým panelom a od úrovne +6,22 trapézovým plechom. Podlaha je v nehorľavom prevedení z liateho betónu.