References

Non-residential buildings

The completion of an administrative building, Mlynská 31, Košice
 • Investor
  Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 • Implementation period
  01/2018 – 07/2019
 • Location
  Košice
Decreasing the energy consumption of the Technical Secondary Vocational School Humenné building
 • Investor
  Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
 • Implementation period
  02/2019 – 01/2020
 • Location
  Humenné
Vranov nad Topľou Hospital – OAMIS extension
 • Investor
  Vranovská nemocnica, a.s., M.R.Štefánika 187/177/B, 093 27 Vranov nad Topľou
 • Implementation period
  6/2019-9/2020
 • Location
  Vranov nad Topľou
Modernization of the administrative building of ÚVTOS Košice – Šaca
 • Investor
  Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Budovateľská 1, 040 15 Košice-Šaca
 • Implementation period
  6/2020-11/2020
 • Location
  Košice
Renovation of the municipal swimming pool – II. Stage – repeated
 • Investor
  Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov
 • Implementation period
  12/2019-12/2020
 • Location
  Trebišov
Decreasing the energy consumption of the Soľ municipality‘s municipal office building
 • Investor
  Obec Soľ, Soľ 161, 094 35 Soľ
 • Implementation period
  04/2019-07/2019
 • Location
  Soľ
The modernisation of the city market in Vranov nad Topľou
 • Investor
  Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
 • Implementation period
  12/2019 – 07/2020
 • Location
  Vranov nad Topľou