Referencie

Občianské stavby - Nebytové

Dostavba administratívnej budovy, Mlynská 31, Košice
 • Objednávateľ
  Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 • Realizácia
  01/2018 – 07/2019
 • Lokalita
  Košice
Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ Technická Humenné
 • Objednávateľ
  Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
 • Realizácia
  02/2019 – 01/2020
 • Lokalita
  Humenné
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Soľ
 • Objednávateľ
  Obec Soľ, Soľ 161, 094 35 Soľ
 • Realizácia
  04/2019-07/2019
 • Lokalita
  Soľ
Modernizácia mestskej tržnice vo Vranove nad Topľou
 • Objednávateľ
  Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
 • Realizácia
  12/2019 – 07/2020
 • Lokalita
  Vranov nad Topľou
Zníženie energetickej náročnosti budovy SPOJENEJ ŠKOLY KOŠICE
 • Objednávateľ
  Spojená škola, Opatovská cesta 101, 040 01 Košice
 • Realizácia
  04/2019-12/2019
 • Lokalita
  Košice
Nemocnica Vranov nad Topľou – stavebné úpravy gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia
 • Objednávateľ
  Vranovská nemocnica, a.s., M.R.Štefánika 187/177/B, 093 27 Vranov nad Topľou
 • Realizácia
  07/2019 – 10/2019
 • Lokalita
  Vranov nad Topľou
Obchodné centrum Ťahanovce – nadstavba
 • Objednávateľ
  MIMISO Košice s.r.o. Donská 12, 040 12 Košice
 • Realizácia
  05/2019 – 10/2019
 • Lokalita
  Košice