Stavby
v realizácii

Rekreačný areál BREZY v obci Stará Lesná
 • Investor
  BREZY, s.r.o. Kováčska 19, 040 01 Košice
 • Dátum ukončenia
  4/2020-5/2021
 • Lokalita
  Stará Lesná
Obnova mestskej plavárne – II. Etapa
 • Investor
  Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov
 • Realizácia
  12/2019-12/2020
 • Lokalita
  Trebišov
Poľnohospodársky areál WH Danubius – Leles – I. a II.etapa
 • Investor
  WH DANUBIUS, s.r.o. Gymnaziálna 163, 038 43 Kláštor pod Znievom
 • Dátum ukončenia
  2/2019 - 12/2020
 • Lokalita
  Leles
Výstavba haly v priemyselnom parku FEROVO
 • Lokalita
  Mesto Vranov nad Topľou
 • Realizácia
  4/2020-10/2020
Vodovod, ihrisko v obci Vyšný Kazimír
 • Investor
  Obec Vyšný Kazimír č 57, 094 09 Sedliská
 • Dátum ukončenia
  36 mesiacov
 • Lokalita
  Vyšný Kazimír
Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Košice – Šaca
 • Investor
  Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Budovateľská 1, 040 15 Košice-Šaca
 • Realizácia
  6/2020-11/2020
 • Lokalita
  Košice
Cirkevná materská škola a detské jasle – Veľké Kapušany
 • Investor
  Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor, Veľké Kapušany, Hlavná 68, 079 01 Veľké Kapušany
 • Realizácia
  7/2020-2/2021
 • Lokalita
  Košice