Stavby
v realizácii

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou
 • Investor
  Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
 • Lokalita
  Vranove nad Topľou
 • Termín realizácie
  09/2023 – 09/2025
Prestavba MKP na národné olympijské centrum
 • Investor
  TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
 • Lokalita
  Košice
 • Termín realizácie
  08/2023 – 02/2025
Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
 • Investor
  Prešovský samosprávny kraj
 • Lokalita
  Prešov
 • Termín realizácie
  2/2023 – 2/2024
Výstavba prístrešku na chemický posypový materiál a vozidlá na cestmajsterstve
 • Investor
  Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
 • Lokalita
  Vranov nad Topľou
 • Termín realizácie
  07/23 - 10/23
Areál firmy GLASKO, s.r.o. Prešov
 • Investor
  GLASKO, s.r.o. Prešov
 • Lokalita
  Prešov
 • Termín realizácie
  8/2023 – 10/2023
Výrobný areál TK – prístavba haly H3
 • Investor
  TATRAKON spol. s r.o.
 • Lokalita
  Poprad
 • Termín realizácie
  6/2023 – 1/2024
Výstavba novej telocvične pri ZŠ a MŠ Želiarska č. 4, Košice
 • Investor
  Mesto KOŠICE
 • Lokalita
  Košice
 • Termín realizácie
  5/2023 – 10/2024