Referencie

Ukončené stavby rok 2023

Výrobný areál TK – prístavba haly H3
 • Investor
  TATRAKON spol. s r.o.
 • Lokalita
  Poprad
 • Termín realizácie
  6/2023 – 1/2024
Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
 • Investor
  Prešovský samosprávny kraj
 • Lokalita
  Prešov
 • Termín realizácie
  2/2023 – 2/2024
Výstavba prístrešku na chemický posypový materiál a vozidlá na cestmajsterstve
 • Investor
  Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
 • Lokalita
  Vranov nad Topľou
 • Termín realizácie
  07/23 - 10/23
Areál firmy GLASKO, s.r.o. Prešov
 • Investor
  GLASKO, s.r.o. Prešov
 • Lokalita
  Prešov
 • Termín realizácie
  8/2023 – 10/2023
Obytný park Košice, Lorinčík – Háje, fáza IV.
 • Investor
  CERE Invest Lorinčík s.r.o.
 • Lokalita
  Košice – Lorinčík
 • Termín realizácie
  07/2022 – 12/2023
Poprad Stráže – garáže sklady, spevnené plochy
 • Investor
  Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Lokalita
  Poprad
 • Termín realizácie
  11/2022 – 10/2023
Prešov, Jarková 75 – Obnova meštianskeho domu
 • Investor
  Ateliér ASKO, s.r.o.
 • Lokalita
  Prešov
 • Termín realizácie
  11/2022 – 12/2023