Referencie

Ukončené stavby rok 2023

Poprad Stráže – garáže sklady, spevnené plochy
 • Investor
  Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Lokalita
  Poprad
 • Termín realizácie
  11/2022 – 10/2023
Optimalizácia energetickej náročnosti MsÚ Vranov nad Topľou
 • Investor
  Mesto Vranov nad Topľou
 • Lokalita
  Vranov nad Topľou
 • Termín realizácia
  03/2023 – 09/2023
Predajňa potravín Margecany
 • Investor
  KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o.
 • Lokalita
  Margecany
 • Termín realizácia
  1/2023 – 6/2023
Strategické územie Valaliky – Fáza 0 – SO 055, Odstránenie kanalizácie USS/VIP – 1.etapa
 • Investor
  Valaliky Industrial Park, s.r.o.
 • Lokalita
  Valaliky
 • Termín realizácia
  4/2023 – 6/2023
Prestavba administratívnej budovy na materskú školu
 • Investor
  Spojená škola internátna
 • Lokalita
  Vranov nad Topľou
 • Termín realizácia
  03/2023 – 06/2023
Hanušovce nad Topľou, Veľký barokový kaštieľ – stavebná obnova interiéru I. a II. NP
 • Investor
  Krajské múzeum v Prešove
 • Lokalita
  Prešov
 • Termín realizácie
  11/2022 – 5/2023
Športová hala Angels aréna – rekonštrukcia a modernizácia
 • Investor
  Mesto Košice
 • Lokalita
  Košice
 • Termín realizácie
  02/2022 – 08/2023