BETPRES, s.r.o.

Certifikáty
a EMAS

Spoločnosť je nositeľom integrovaného manažérskeho systému a držiteľom certifikátov pre normy STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14001:2005 a STN OHSAS 18001:2009.