BETPRES, s.r.o.

Certifikáty
a EMAS

Spoločnosť je nositeľom integrovaného manažérskeho systému a držiteľom certifikátov pre normy STN ISO 45001:2019, STN EN ISO 14001:2016 a STN EN ISO 9001:2016.