Referencie

Výrobný areál KAMAX Bardejov
 • Objednávateľ
  Kamax Fasteners, s.r.o., Priemyselná 3752, 085 01 Bardejov
 • Realizácia
  08/2019 – 05/2020
 • Lokalita
  Bardejov
Obytný súbor PARK ANIČKA Košice
 • Objednávateľ
  MM Invest Košice, s.r.o., Kováčska 19, 040 01 Košice
 • Realizácia
  04/2015 – 09/2016
 • Lokalita
  Košice
Dostavba administratívnej budovy, Mlynská 31, Košice
 • Objednávateľ
  Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 • Realizácia
  01/2018 – 07/2019
 • Lokalita
  Košice
Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ Technická Humenné
 • Objednávateľ
  Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
 • Realizácia
  02/2019 – 01/2020
 • Lokalita
  Humenné
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Soľ
 • Objednávateľ
  Obec Soľ, Soľ 161, 094 35 Soľ
 • Realizácia
  04/2019-07/2019
 • Lokalita
  Soľ
Modernizácia mestskej tržnice vo Vranove nad Topľou
 • Objednávateľ
  Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
 • Realizácia
  12/2019 – 07/2020
 • Lokalita
  Vranov nad Topľou
Novostavba sklad modelov č.2
 • Objednávateľ
  OLEXA s.r.o., Čaňa
 • Realizácia
  05/2018 – 09/2018
 • Lokalita
  Poprad