Referencie

Výrobný areál KAMAX Bardejov
 • Objednávateľ
  Kamax Fasteners, s.r.o., Priemyselná 3752, 085 01 Bardejov
 • Realizácia
  08/2019 – 05/2020
 • Lokalita
  Bardejov
Obytný súbor PARK ANIČKA Košice
 • Objednávateľ
  MM Invest Košice, s.r.o., Kováčska 19, 040 01 Košice
 • Realizácia
  04/2015 – 09/2016
 • Lokalita
  Košice
Dostavba administratívnej budovy, Mlynská 31, Košice
 • Objednávateľ
  Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 • Realizácia
  01/2018 – 07/2019
 • Lokalita
  Košice
Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ Technická Humenné
 • Objednávateľ
  Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
 • Realizácia
  02/2019 – 01/2020
 • Lokalita
  Humenné
Nemocnica Vranov nad Topľou – prístavba OAMIS
 • Investor
  Vranovská nemocnica, a.s., M.R.Štefánika 187/177/B, 093 27 Vranov nad Topľou
 • Realizácia
  6/2019-9/2020
 • Lokalita
  Vranov nad Topľou
Areál certifikovaných osív
 • Investor
  IPK AGRO, s.r.o., Južná trieda 8, 040 01 Košice – m.č. Juh
 • Realizácia
  2/2020-9/2020
 • Lokalita
  Sečovce
Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Košice – Šaca
 • Investor
  Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Budovateľská 1, 040 15 Košice-Šaca
 • Realizácia
  6/2020-11/2020
 • Lokalita
  Košice