Referencie

Inžinierske stavby

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
 • Investor
  Prešovský samosprávny kraj
 • Lokalita
  Prešov
 • Termín realizácie
  2/2023 – 2/2024
Strategické územie Valaliky – Fáza 0 – SO 055, Odstránenie kanalizácie USS/VIP – 1.etapa
 • Investor
  Valaliky Industrial Park, s.r.o.
 • Lokalita
  Valaliky
 • Termín realizácia
  4/2023 – 6/2023
Vodovod, ihrisko v obci Vyšný Kazimír
 • Investor
  Lokalita
 • Dátum ukončenia
  36 mesiacov
 • Lokalita
  Vyšný Kazimír
Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta Vranov nad Topľou, 3. etapa: Realizačný úsek C-juh
 • Objednávateľ
  Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, 093 01 Vranov nad Topľou
 • Realizácia
  06/2018 – 11/2018
 • Lokalita
  Vranov nad Topľou
Rokycany – infraštruktúra
 • Objednávateľ
  Obec Rokycany, 082 41 Rokycany 45
 • Realizácia
  04/2012 - 12/2013
 • Lokalita
  Vranov nad Topľou
Oprava hrádze Latorica
 • Objednávateľ
  Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
 • Realizácia
  5/2019 – 11/2019
 • Lokalita
  Latorica