Strategické územie Valaliky – Fáza 0 – SO 055, Odstránenie kanalizácie USS/VIP – 1.etapa

  • Investor
    Valaliky Industrial Park, s.r.o.
  • Lokalita
    Valaliky
  • Termín realizácia
    4/2023 – 6/2023

Predmetom prác je o odstránenie kanalizačného a fenolového betónového potrubia potrubia o priemeroch 1200 a 500 mm, v úseku 1950 m pod budúcim areálom strategického parku Valaliky.