Referencie

Ukončené stavby rok 2021

Rekreačný areál BREZY v obci Stará Lesná
 • Investor
  BREZY, s.r.o. Kováčska 19, 040 01 Košice
 • Lokalita
  Stará Lesná
 • Realizácia
  4/2020-6/2021
Športová hala vo Vranove na Topľou
 • Investor
  Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 0963 16 Vranov nad Topľou
 • Lokalita
  Vranov nad Topľou
 • Dátum ukončenia
  03/2021-12/2021
Zateplenie obalovej konštrukcie objektu – II. etapa a stavebné úpravy časti budovy výukového objektu PF UPJŠ
 • Investor
  UPJŠ Košice, Šrobárova 2, 041 80 Košice
 • Lokalita
  Košice
 • Dátum ukončenia
  12/2020-12/2021
Michalovce, DK – zvýšenie energetickej efektívnosti budov
 • Investor
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 • Lokalita
  Michalovce
 • Dátum ukončenia
  02/2021-11/2021
Rezidencia Orchard Michalovce
 • Investor
  MTB Investments, s.r.o., Bonpri, s.r.o.
 • Lokalita
  Michalovce
 • Dátum ukončenia
  1.etapa - 6 domov do stavu „hrubé stavby“, r. 2019/2020, 2.etapa -7 domov do stavu „holodomy“ 3/2021-11/2021
Prístrešok na stroje – Gemerská Ves
 • Investor
  WH DANUBIUS, s.r.o.
 • Lokalita
  Gemerská Ves
 • Termín
  7/2021- 10/2021
Skladovacia hala Z3
 • Investor
  ZEOCEM, a.s.
 • Lokalita
  Bystré
 • Dátum realizácie
  8/2021 - 10/2021