Zateplenie obalovej konštrukcie objektu – II. etapa a stavebné úpravy časti budovy výukového objektu PF UPJŠ

  • Investor
    UPJŠ Košice, Šrobárova 2, 041 80 Košice
  • Lokalita
    Košice
  • Dátum ukončenia
    12/2020-12/2021
Popis stavby:

Projekt rieši rekonštrukciu výukového objektu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, pozostávajúcej z realizácie prevetrávanej fasády, zateplenia strechy a modernizácie vnútorných priestorov.

Jedná sa o 3-podlažný objekt s jedným podzemným podlažím. V rámci rekonštrukcie fasády dôjde k demontáži pôvodného obvodového plášťa z boletických panelov , ktorý sa nahradí novým prevetrávaným obvodovým plášťom a k výmene výplňových konštrukcií.

Zateplenie strešného plášťa spočíva v realizácii nových vrstiev plochej strechy.

Modernizáciu vnútorných priestorov tvorí  kompletná výmena rozvodov ELI, VZT, OUR, ZTI, ÚK, nové povrchové úpravy stien, stropov a podláh výukových priestorov objektu a kompletná zmena dispozície priestorov jedálne a dobudovanie zázemia kuchyne.