BETPRES, s.r.o.

História spoločnosti

Spoločnosť BETPRES, s.r.o. bola založená v roku 1994. Od svojho vzniku sa zaoberá stavebnou a obchodnou činnosťou, v minulosti aj výrobou malej prefabrikácie. Prvoradou podnikateľskou aktivitou je stavebná výroba, či je to už výstavba nových objektov, alebo rekonštrukcia použitím moderných technologických postupov.
Cena eurostav

Od svojho založenia sa spoločnosť presadzovala ako dodávateľ pridruženej stavebnej výroby, pričom sa zameriavala na realizáciu elektro a vodoinštalácií a kanalizácií. Prirodzeným vývojom sa spoločnosť BETPRES, s.r.o. v rokoch 2000 a 2001 s cieľom posilniť svoje postavenie na slovenskom stavebnom trhu presadila ako dodávateľ komplexnej činnosti pri výstavbe nových objektov, čoho neoddeliteľnou súčasťou bol nárast realizovaných stavebných prác ako aj preinvestovaných prostriedkov a realizácia stavieb pre významných investorov.

Od tejto doby spoločnosť v rozhodujúcej miere vystupuje ako generálny dodávateľ realizovaných prác. Spoločnosť BETPRES, s.r.o. sa zameriava na realizáciu najmä pozemných stavieb rôzneho druhu – od inžinierskych a líniových stavieb, cez priemyselné haly a objekty k stavbám občianskeho charakteru. Doposiaľ spoločnosť realizovala desiatky novostavieb i rekonštrukcií škôl, nemocníc, administratívnych budov, obchodných centier, autosalónov či priemyselných a skladových hál, ale aj obecných vodovodov a kanalizácií.

Profesionálnym prístupom k požiadavkám partnerov, kvalitou poskytovaných prác a dodržiavaním podmienok uzavretých zmlúv si spoločnosť BETPRES, s.r.o. získala svoje stabilné postavenie na trhu, pričom v regióne východného Slovenska patrí medzi popredné subjekty.

Významným prvkom pri budovaní imidžu a pozície na trhu bolo v roku 2008 nadobudnutie novej administratívnej budovy, ktorá bola zrekonštruovaná pomocou moderných stavebných postupov a materiálov a predstavuje reprezentatívne sídlo spoločnosti. Počas svojej histórie spoločnosť pôsobila výlučne na slovenskom trhu. Spoločnosť je nositeľom integrovaného manažérskeho systému a držiteľom certifikátov pre normy STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016 a STN ISO 45001:2019.

Všetky tieto manažérske systémy sú každoročne kontrolované externým orgánom a certifikáty sú pravidelne obnovované. Vedenie spoločnosti dôrazne dbá na dodržiavanie týchto noriem aj v praxi a preto vďaka komplexnému systému riadenia kvality je spoločnosť BETPRES, s.r.o. schopná presvedčiť nových zákazníkov, že dokáže popri dohodnutých cenách a termínoch zrealizovať objednané dielo v najvyššej kvalite a zároveň zabezpečiť ochranu životného prostredia aj vlastných zamestnancov.

iso 18001 marec 2021

iso14001 2021 maj

iso 9001 maj 2021

Základné piliere

Hlavným pilierom spoločnosti BETPRES, s.r.o. sú jej zamestnanci, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou riadenia orientovaného na zákazníka. Aj vďaka ich vysokej odbornosti, zručnosti, skúsenostiam a zodpovednému prístupu získala spoločnosť BETPRES, s.r.o. povesť a imidž spoľahlivého a korektného partnera. Vedenie spoločnosti si však uvedomuje aj potrebu vzdelávania nových odborníkov, preto spoločnosť úzko spolupracuje so Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach.

Spoločnosť BETPRES, s.r.o. pri svojej činnosti kladie vysoký dôraz na kvalitu a profesionálny prístup ku klientom, čo sa pozitívne prejavuje vo viacnásobnej až dlhodobej spolupráci s viacerými obchodnými partnermi. Napriek viacerým oceneniam, ktoré spoločnosť získala od významných slovenských agentúr či odborných subjektov a periodík, je pre vedenie spoločnosti najväčším zadosťučinením spokojnosť klientov a zamestnancov.