Športová hala vo Vranove na Topľou

  • Investor
    Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 0963 16 Vranov nad Topľou
  • Lokalita
    Vranov nad Topľou
  • Dátum ukončenia
    03/2021-12/2021
Popis stavby:

Stavba je situovaná do priestorov areálu jestvujúcej pretlakovej haly v areáli ZŠ sídl. Juh, ktorá je demontovaná a odpojená od inžinierskych sietí.

Novonavrhovaná športová hala je riešená ako prízemný objekt delený na hlavný športový priestor s rozmermi 29,3 m x 45,5 m s výškou atiky 10,2 m a priestor zázemia po obvode haly s výškou atiky 5,2 m. Na poschodí sa nachádza VIP miestnosť, prístupná samostatným schodiskom. Zakladanie je realizované na vŕtaných pilótach. Nosná konštrukcia je montovaný železobetónový skelet s modulom 5×30 m s oceľovými väzníkmi na rozpon haly 30 m s plochou strechou, opláštená s fasádnymi panelmi z minerálnej vlny a presklenou fasádou z AL profilov. Steny a podhľady sú navrhované zo sadrokartónu. Nášľapné vrstvy podláh sú kombináciou laminátovej podlahy, keramickej dlažby a odpruženej podlahy v mieste hracej plochy. V rámci objektu sa riešia nové rozvody elektroinštalácie, EPS, HSP, štrukturovanej kabeláže, zdravotechniky, vykurovania, vzduchotechniky. Stavba je napojená na príľahlú technickú infraštruktúru.

Časozber: