Prístrešok na stroje – Gemerská Ves

  • Investor
    WH DANUBIUS, s.r.o.
  • Lokalita
    Gemerská Ves
  • Termín
    7/2021- 10/2021

Po architektonickej stránke ide o objekt jednoduchého geometrického tvaru (rozmer 50,4 x 20,4 m) s oblúkovou strechou. Ide o stavbu s nosnými oblúkovými rámami na železobetónových monolitických stenách a základových pásoch. Budova bude slúžiť na garážovanie poľnohospodárskych a lesných mechanizmov. Zastavaná plocha: 1017,96 m2.