Vodovod, ihrisko v obci Vyšný Kazimír

  • Investor
    Lokalita
  • Dátum ukončenia
    36 mesiacov
  • Lokalita
    Vyšný Kazimír
Popis stavby:

Predmetom stavby je dokončenie 11 objektov, ktoré sú v rôznom štádiu rozpracovanosti, z dôvodu postupného financovania zo strany investora.

Ihrisko – Navrhovaná stavba „Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír“ rieši priestranstvá na oddych, športové hry a hry pre deti v juhovýchodnej časti obce s návrhom multifunkčného ihriska a osadením nových prvkov drobnej architektúry (lavičky, pieskovisko, detské ihrisko), prvkov verejnej zelene, peších komunikácii (chodník, schodisko, rampa) a oporného múrika. Riešené priestranstvo je situované v juhovýchodnej časti obce s napojením na existujúcu miestnu komunikáciu.