Výrobný areál TK – prístavba haly H3

  • Investor
    TATRAKON spol. s r.o.
  • Lokalita
    Poprad
  • Termín realizácie
    6/2023 – 1/2024
Popis stavby:

Spoločnosť TATRAKON sa zameriava na výrobu konzervárenských výrobkov.

Nedostatočné skladové priestory sa spoločnosť rozhodla vyriešiť prístavbou skladovej haly k už existujúcemu objektu firmy. Stavba sa nachádza v priemyselnej zóne Poprad – Matejovce.