Výstavba prístrešku na chemický posypový materiál a vozidlá na cestmajsterstve

  • Investor
    Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • Lokalita
    Vranov nad Topľou
  • Termín realizácie
    07/23 - 10/23
Popis stavby:

Cieľom stavby je vybudovať prístrešky pre odkladanie materiálu pre vozidlá zimnej údržby.

Stavba sa nachádza v areáli SÚC PSK stredisko Vranov nad Topľou. Prístrešky pre uloženie nehorľavého materiálu a techniky o celkových rozmeroch 36,3 m x 12,0 m sú z oceľovej konštrukcie uloženej na železobetónových pätkách spojenými trámami. Podlahu hál tvorí železobetónová doska opatrená hydroizoláciou proti zemnej vlhkosti hrúbky 200mm s prísadami, ktoré zabezpečia odolnosť proti posypovej soli.