Poprad Stráže – garáže sklady, spevnené plochy

  • Investor
    Východoslovenská distribučná, a.s.
  • Lokalita
    Poprad
  • Termín realizácie
    11/2022 – 10/2023
Popis stavby:

Ide o rekonštrukciu jednej administratívnej budovy , výstavbu 4 nových objektov a kompletnú rekonštrukciu inžinierskych sietí v rámci areálu ES

V rekonštruovanej časti administratívnej budovy sa nachádza sklad, garáže, kotolňa a kancelária. Účel miestností bude rekonštrukciou dispozície, ZTI a UK zmenený na šatne, umyvárne a kuchynku. Budovy garáži a skladov budú riešené ako jednopodlažné nepodpivničené objekty s plochou strechou. Každý z novovybudovaných objektov bude napriek rozdielnej skladbe obvodového plášta vyzerať ako jednoliaty celok.

Nové spevnené plochy budú slúžiť pre parkovanie osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel. Po ukončení stavebných prác budú realizované terénne úpravy na miestach, kde stavebná mechanizácia zanechala na teréne ryhy a jamy. Na týchto miestach sa prevedie vyrovnanie terénu a nový výsev trávy. Taktiež bude zabezpečená náhradná výsadba 30ks stromov v rámci areálu ES.