Obytný park Košice, Lorinčík – Háje, fáza IV.

  • Investor
    CERE Invest Lorinčík s.r.o.
  • Lokalita
    Košice – Lorinčík
  • Termín realizácie
    07/2022 – 12/2023
Popis stavby:

Obsahom prác na 4.Fáze Obytného súboru Lorinčík Háje je vybudovanie 41 bytových jednotiek na 3 lokalitách, z toho: 3x bytový dom ( po 9 b.j.) a 14 rodinných radových domov.

Všetko s kompletnou dopravnou a energetickou infraštruktúrou.