Areál LINAK

  • Objednávateľ
    LINAK Slovakia, s.r.o., Župčany 435, 080 01 Prešov
  • Realizácia
    12/2013 – 08/2014
  • Lokalita
    Župčany
Popis stavby:

Účelom výstavby nového areálu spoločnosti LINAK Slovakia, s.r.o. v katastri obce Župčany bolo vybudovanie nového závodu na výrobu lineárnych aktuátorov – polohovacích zariadení a súčasne administratívneho sídla spoločnosti.

Dominantou areálu je samotná výrobná hala s rozlohou 5 000 m2. Súčasťou budovy je aj dvojpodlažná administratívna časť so zázemím pre zamestnancov a skladové priestory. Stavba je založená na ihlanových pilótach a jej nosná konštrukcia pozostáva zo železobetónového skeletu. Strecha a obvodový plášť sú z termoizolačných PUR panelov, pričom farebné riešenie je v súlade s designmanuálom spoločnosti. Výplne otvorov na fasáde sú prevažne plastové, zasklené izolačným dvojsklom. Vo výrobných a skladovacích priestoroch je navrhnutá špeciálna priemyselná podlaha s vysokou únosnosťou. Priestory pre zamestnancov a administratívu spĺňajú moderné štandardy zabezpečujú príjemné pracovné prostredie.


Predmetom diela je zároveň realizácia komunikačného napojenia na hlavnú cestu, parkoviská, vnútro-areálové komunikácie a napojenia na inžinierske siete.
Ukončená stavba predstavuje funkčný a moderný architektonický celok, ktorý spĺňa súčasné štandardy a plne uspokojuje potreby prevádzkovateľa a zamestnancov.