Garáž – Karmen

  • Investor
    KARMEN – veľkoobchod potravín s.r.o.
  • Lokalita
    Nižná Šebastová
  • Termín realizácie
    05/2022 – 09/2022
Popis stavby:

Stavba je umiestnená v areáli spoločnosti KARMEN – veľkoobchod potravín s.r.o.

Stavbu tvoria dve garáže s plochou 180 m2 so vstupmi cez garážové brány situované v východnej a severnej strany. Steny objektu sú vymurované z tehál Leier Plan hr. 38cm. Železobetónové trámy a vence sú z betónu C25/30. Strecha je riešená ako plocha s mechanicky kotvenou PVCfóliou. Nosná konštrukcia strechy je tvorená drevených priehradovými väzníkmi. Dažďová voda zo strechy je odvedená do novovybudovanej požiarnej nádrže o objeme 24m3. Prepad z požiarnej nádrže je vedený potrubím DN 160 cez revíznu šachtu s napojením do novovybudovanej vsakovacej jamy. Garáže sú plne elektrifikované.