Hanušovce nad Topľou, Veľký barokový kaštieľ – stavebná obnova interiéru I. a II. NP

  • Investor
    Krajské múzeum v Prešove
  • Lokalita
    Prešov
  • Termín realizácie
    11/2022 – 5/2023
Popis stavby:

Stavba sa nachádza v meste Hanušovce nad Topľou. Predmetom obnovy kaštieľa sú stavebné práce súvisiace s realizáciou inžinierských sietí v interiéri kaštieľa.

Jedná sa o výmenu rozvodov a výmenu vykurovacích telies ÚK, realizácia novej plynovej kotolne vrátane plynovej kotolne, nové rozvody a časť svietidiel elektroinštalácie, rozvody EPS, EZS, štrukturovanej kabeláže a kamerového systému. Zdravotechnika: v zmysle obnovy budú zrealizované sociálne zariadenia na I. a II. NP.