Nemocnica Vranov nad Topľou – prístavba OAMIS

  • Investor
    Vranovská nemocnica, a.s., M.R.Štefánika 187/177/B, 093 27 Vranov nad Topľou
  • Realizácia
    6/2019-9/2020
  • Lokalita
    Vranov nad Topľou
Popis stavby:

Predmetom stavby je realizácia prístavby k existujúcemu oddeleniu anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti. Prístavba k oddeleniu zabezpečí zvýšenie kvality prostredia pre pacientov a personál ako aj zvýšenie kapacít tohto oddelenia. Stavba je riešená ako dvojpodlažná.

Prvé nadzemné podlažie tvoria zdravotnícke priestory, druhé nadzemné podlažie je navrhnuté pre technické a technologické zabezpečenie oddelenia. Stavba svojím riešením a tvarom zapadá do funkčnej architektúry okolitej zástavby, ktoré je doplnené moderným prvkami prevetrávaných fasád.