Optimalizácia energetickej náročnosti MsÚ Vranov nad Topľou

  • Investor
    Mesto Vranov nad Topľou
  • Lokalita
    Vranov nad Topľou
  • Termín realizácia
    03/2023 – 09/2023

Kompletná výmena výplňových konštrukcií, okná, dvere, plastové okna – trojsklo, AL vstupné dvere a steny
Kompletné zateplenie strešného plášťa
Kompletné zateplenie obvodového plášťa, KZS a odvetraná fasáda AL obklad
Výmena bleskozvodov
ELI – výmena svietidiel
VZT – odvetranie miestnosti, rekuperačné jednotky
ZTI – výmena batérií umývadlových, prietokové ohrievače
UVK – obehové čerpadla výmena, D+M term hlavice radiátory