Skladová hala Lunys

  • Objednávateľ
    LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38 , Poprad Matejovce 058 01
  • Realizácia
    03/2018 – 09/2018
  • Lokalita
    Poprad
Popis stavby:

Predmetom stavby je vybudovanie novej skladovej haly pre balené potraviny. Objekt je členený na administratívnu časť a skladovú halu. Nosný systém objektu tvorí železobetónový prefabrikovaný skelet. Skelet halovej časti je navrhnutý ako dvojloďový s radom stĺpov uprostred haly. Rozpon oboch lodi je 27,750m. Skelet administratívnej časti priamo nadväzuje na skelet haly.