Vrátnica a prístrešok KAMAX

  • Objednávateľ
    KAMAX TOOLS s.r.o. a KAMAX Fasteners s.r.o., Priemyselná 3752, 085 01 Bardejov
  • Realizácia
    03/2021-06/2021
  • Lokalita
    Bardejov
Popis stavby:

Nový objekt vrátnice je umiestnený v lokalite jestvujúcej kontajnerovej vrátnice.

Výstavba nového objektu vrátnice je vyvolaná potrebou prispôsobiť vstupný priestor do areálu spoločnosti Kamax Tools s.r.o. esteticky, hmotou a priestorom celkovému architektonickému výrazu objektov spoločnosti. V neposlednom rade je aj zlepšenie pracovných a hygienických pracovných podmienok pracovníkov vrátnice.

Výstavba plochy pre bicykle je súčasťou prístupovej komunikácie, kde majú byť odložené nemotorové dopravné prostriedky zamestnancov, resp. návštevníkov spoločnosti Fasteners s.r.o.
Objekt prístrešku pozostáva z jedného priestoru, ktorý je rozdelený na tri sekcie, kde sú umiestnené stojiska pre bicykle a jedným modulom pre peších s celoosobným turniketom napojeným na počítadlo v objekte vrátnice.