Výrobná hala AWU Prešov

  • Objednávateľ
    AWU Precision k.s., Pustá dolina 15, 080 01 Prešov
  • Realizácia
    06/2018 – 03/2019
  • Lokalita
    Prešov
Popis stavby:

Predmetom stavby je vybudovanie novej výrobnej haly vrátane administratívnej prevádzkovej budovy. Vnútorný priestor haly tvorí jeden celok, výnimkou sú len malé vstavky – príručné sklady.