Stavba roka 2017

Dňa 11. apríla 2018 sa uskutočnil v Bratislave 23. ročník súťaže Stavba roka 2017. Spoločnosť BETPRES, s.r.o. získala cenu vydavateľstva EUROSTAV za architektúru 2017 za stavbu Obytného súboru Park Anička v Košiciach.

Toto ocenenie bolo udelené odbornou porotou za:

  • komplexné riešenie areálu Park Anička a jeho začlenenie do jestvujúcej urbanistickej mierky a štruktúry na kraji rekreačnej zóny Anička,        
  • vysokú mieru uplatnenia vnútro areálovej parkovej zelene a zariadení pre rekreáciu a šport,
  • decentné architektonické riešenie s citlivým výberom pohľadových materiálov dopĺňajúcich prírodné prostredie okolia,
  • vysoký architektonický štandard jednotlivých obytných budov a príjemné dispozično – priestorové riešenie bytov vytvárajúce spolu s prírodným okolím pocit nadštandardného bývania,
  • vysokú úroveň remeselného spracovanie stavebných detailov.