Prestavba MKP na národné olympijské centrum

  • Investor
    TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  • Lokalita
    Košice
  • Termín realizácie
    08/2023 – 02/2025
Popis stavby:

Projekt rieši prestavbu mestskej krytej plavárne na národné olympijské centrum.

Zámerom rekonštrukcie je predĺženie životnosti stavby a jej technologických zariadení, odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu, dosiahnutie energetickej hospodárnosti a splnenie požiadaviek medzinárodnej plaveckej federácie. Prestavba uvažuje s výmenou pôvodného železobetónového bazénového telesa, za nové nerezové teleso s požadovanými rozmermi (FINA) a s rozšírením na 10 plaveckých dráh v plaveckom bazéne. V objekte bude vytvorený priestor pre wellness a fitness, ktorý bude spĺňať dnešné požiadavky a štandardy. Prestavbou bude zmenené dispozičné riešenie, ktoré vytvorí priestor pre užívateľov, športovcov, kluby a relax.