Areál certifikovaných osív

  • Investor
    IPK AGRO, s.r.o., Južná trieda 8, 040 01 Košice – m.č. Juh
  • Realizácia
    2/2020-9/2020
  • Lokalita
    Sečovce
Popis stavby:

Predmetom stavby je výstavba jednopodlažnej haly obdĺžnikového pôdorysu s rozmermi 72,44 x 48,44 m. Hala má nesymetricky členenú sedlovú strechu, pričom v zadnej časť haly, kde sa nachádza výroba, je strecha vyššia. Výška objektu je v najvyššom bode 13,04 m a v najnižšom bode 6,83 m.

Vnútorne je hala členená na 2 časti „A“, „B“ a na časť zázemia a kancelárií. Hala „A“ bude využívaná ako podlahový sklad a hala „B“ ako technologická hala na spracovanie poľnohospodárskych plodín. Vnútorná využiteľná výška v skladovej časti je min. 6,0 m a vo výrobnej časti min. 10,0 m. Fasáda haly bude pozostávať zo zateplených sendvičových panelov hr. 100 mm.