Cirkevná materská škola a detské jasle – Veľké Kapušany

  • Investor
    Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor, Veľké Kapušany, Hlavná 68, 079 01 Veľké Kapušany
  • Realizácia
    7/2020-4/2021
  • Lokalita
    Košice
Popis stavby:

Navrhovaný objekt bude slúžiť ako predškolské zariadenie zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku (2 triedy) a ako zariadenie poskytujúce sociálne služby formou starostlivosti o deti do troch rokov (1 trieda).

Navrhovaný objekt je riešený ako samostatne stojaci čiastočne dvojpodlažný objekt s jedným nadzemným podlažím a jedným čiastočne podzemným podlažím.