KAMAX Fasteners s.r.o. – VÝROBNÁ HALA II. ETAPA

  • Investor
    KAMAX Fasteners s.r.o.
  • Lokalita
    Bardejov
  • Termín realizácie
    11/2021 – 8/2022
Popis stavby:

Predmetom realizácie diela je vybudovanie prístavby výrobnej haly v areáli firmy Kamax, určenej k výrobe skrutiek z oceľových drôtov.

Jedná sa o II. Etapu výstavby, kde je navrhnutá hala s technológiou spracovania oceľového drôtu na skrutky pomocou lisov. Plocha staveniska je nezastavaná s dvoma lagúnami, ktoré je potrebné vyrovnať násypovým telesom.

Nová prístavba je navrhnutá ako výrobná hala, ktorá je súbežná s existujúcou halou. Celková dĺžka haly je 193,45 m a šírka 24,1 m, výška 9,5 m.

Založenie stavby je hlbinné pomocou pilót. Nosný systém haly je prefabrikovaný jednoloďový s rozponom 24,1 m. Obvodový plášť je ľahký z PU panelov kladených horizontálne k stĺpom haly. Vybudovanie prístavby II. Etapy rešpektuje konštrukčné a dispozičné riešenie existujúcej haly.