Novostavba sklad modelov č.2

  • Objednávateľ
    OLEXA s.r.o., Čaňa
  • Realizácia
    05/2018 – 09/2018
  • Lokalita
    Poprad
Popis stavby:

Predmetom stavby bolo vybudovanie haly Sklad modelov č. 2, ktorá bude situovaná vedľa jestvujúcej haly Zlievareň 2., s ktorou bude po ukončení stavby prepojená betónovou komunikáciou a koľajovým vozíkom.

Šírka navrhovaného objektu bude 25,09m, a dĺžka bude 67,00 m. Po ukončení bude stavba slúžiť ako sklad odlievacích modelov zlievarní č. 1 a č. 2.