Obchodné centrum Ťahanovce – nadstavba

  • Objednávateľ
    MIMISO Košice s.r.o. Donská 12, 040 12 Košice
  • Realizácia
    05/2019 – 10/2019
  • Lokalita
    Košice
Popis stavby:

Predmetom stavby je realizácia nadstavby tretieho nadzemného poschodia na celú existujúcu pôdorysnú plochu, čím stavba dosiahne podlažnosť susedných objektov. Celkový dizajn nadstavby začína v snahe o dosiahnutie úplnosti kultúry predaja, ktorá kombinuje predstavy o vzoroch a architektonickom priestore tak, aby dokonale predstavovala voľný, otvorený, prirodzený a humánne duchovný priestor.

Finálnym výsledkom je stavebný objekt, ktorý ponúka príjemnú atmosféru pre zákazníkov a vysoko kvalitné pracovné prostredie pre zamestnancov. Farebné riešenie vyplynulo z tradičných firemných farieb (červená, čierna, žltá a biela).