Obnova mestskej plavárne – II. Etapa, Trebišov

  • Investor
    Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov
  • Realizácia
    12/2019-12/2020
  • Lokalita
    Trebišov
Popis stavby:

Predmetom stavby je rekonštrukcia budovy mestského kúpaliska, ktorá predpokladá zníženie energetickej hospodárnosti budovy a zahŕňa zateplenie fasád, opravy striech.

Realizované objekty: Šatne, Strojovňa, Kryty bazén, Fasáda, ZTI, PL, UVK, ELI, VZT