Obytný park Košice, Lorinčík – Háje, III. fáza

  • Investor
    CERE Invest Lorinčík, s.r.o., Rastislavova 68, 040 01 Košice
  • Lokalita
    Košice
  • Dátum ukončenia
    02/2021 – 11/2022
Popis stavby:

Bytový dom 1 je súčasťou skupiny objektov, ktoré determinujú priestor pre lokálne námestie, čím dostali mestský charakter. Dispozičné riešenie pozostáva z jednej sekcie, ktorá radením vedľa seba vytvára kompaktný celok.

Rozmanitá hmotová skladba bytových domov je podmienená svahovitým charakterom samotného námestia, preto niektoré sekcie v dôsledku kopírovania terénu sú medzi sebou výškovo odskočené. Tým dostáva námestie a objekty, ktoré ho obklopujú dynamický charakter. Architektonicko-výtvarné riešenie fasády je okrem hmotovej skladby samotných sekcií a tvarovaním fasády podporené aj použitím 2 farebných variant omietky v kombinácii s omietkou imitujúcou štruktúru dreva.

Na 1.NP sú v prvom trakte navrhované pivnice, sklady a miestnosť pre upratovačku. V druhom trakte sú projektované dva byty, z toho jeden dvojizbový a jeden trojizbový, dva prenajímateľné priestory pre občiansku vybavenosť, ktoré komunikujú s námestím cez presklenú fasádu a odtiaľto sú aj orientované vstupy do jednotlivých prevádzok. Na 2. nadzemnom podlaží je navrhovaných 8 bytov po 4 byty na sekciu. V prvej sekcii sú navrhnuté 3 3-izbové byty a jeden 2-izbový. V sekcii druhej sú navrhnuté dva 2-izbové a dva 3-izbové byty. Na 3. nadzemnom podlaží je navrhnutých 7 bytov, z toho 4 v sekcii 1 a 3 v sekcii 2. V prvej sekcii sú navrhnuté 2 2-izbové a 2 3-izbové byty. V druhej sekcii sú navrhnuté 2 4-izbové a 1 1-izbový byt. Na najvyššom 4. nadzemnom podlaží sú navrhnuté 3 byty, z toho 1 3-izbový, 1 1-izbový a 1 5-izbový byt.

Bytové domy 3,4,5 sú súčasťou skupiny objektov, ktoré determinujú priestor pre lokálne námestie, čím dostali mestský charakter. Dispozičné riešenie pozostáva z jednej sekcie, ktorá radením vedľa seba vytvára kompaktný celok. Sekcie sú trojpodlažné a každá má z ulice svoj vstup so zádverím. Do sekcií sa vstupuje na medzipodlaží kvôli terénu, odkiaľ sa dostávame do chodby so schodiskom, ktorá tvorí ústredný priestor. O pol podlažie nižšie na najnižšom podlaží sa nachádzajú pivnice, kotolňa, miestnosť pre upratovačku, jeden 2-izbový a dva 3-izbové byty, ktoré majú navyše predzáhradky, pretože sa nachádzajú v úrovni terénu a sú orientované smerom do námestia. S námestím však priamo nekomunikujú, takže nie sú determinované hlukom, pretože kvôli strmému terénu v týchto miestach sa nachádzajú na zdvihnutej terase vytvorenej z gabiónovej steny.  Na 2. nadzemnom podlaží sú navrhované dva 2-izbové a dva 3-izbové byty, ktoré ponúkajú možnosť ich vzájomného spojenia do viacizbových väčších bytov. Na najvyššom 3. nadzemnom podlaží sa nachádzajú jeden 2-izbový a dva 4-izbové byty, ktoré poskytujú rovnakú variabilitu dispozičného riešenia a spájania do väčších celkov.

Časozber: