Obytný súbor PARK ANIČKA Košice

  • Objednávateľ
    MM Invest Košice, s.r.o., Kováčska 19, 040 01 Košice
  • Realizácia
    04/2015 – 09/2016
  • Lokalita
    Košice
Popis stavby:

Projekt obytného komplexu Park Anička je situovaný do lokality rekreačnej zóny Anička v mestskej časti Košice Sever. Komplex tvoria 4 bytové domy, polyfunkčný objekt, parkovacie miesta a priestor pre voľno-časové aktivity obyvateľov.

Celý obytný komplex je navrhnutý v modernom a funkčnom architektonickom štýle a je citlivo vsadený do prírodného prostredia rekreačnej zóny Anička.
Predmetom diela je výstavba prvej etapy, ktorá predstavuje realizáciu štyroch obytných domov s priľahlou infraštruktúrou a oddychovými zónami. Obytný súbor ponúka 115 bytov rôznych dispozičných riešení a rozmerov a 267 parkovacích miest, z toho 104 vo forme garážového státia.

Stavba je konštrukčne navrhnutá ako železobetónový monolitický skelet s výplňovým tehlovým murivom a rovnou strechou, ktorá bude čiastočne slúžiť ako terasa. Výplne otvorov sú plastové okná, spĺňajúce najmodernejšie požiadavky nízkoenergetického bývania. Túto úlohu plní aj fasáda, ktorá je zvolená ako kombinácia kontaktného zatepľovacieho systému a prevetrávanej fasády s použitím rôznych dizajnových prvkov. Jednotlivé byty budú realizované do úrovne holobytu, s rozvodmi slaboprúdu, elektroinštalácie, vykurovania a zdravo-technických inštalácií.


Súčasťou diela je aj realizácia vonkajších objektov, ktoré pozostávajú z napojení na všetky inžinierske siete, areálových komunikácií a parkovísk, napojenia na hlavnú cestu, sadových úprav a drobných stavieb oddychového charakteru – jazierka, fontány, altánky či detské ihrisko.