Panoráma Košice – Rodinné domy – etapa 3 a 3A

  • Objednávateľ
    Panoráma Košice, s.r.o., Kováčska 19, 040 01 Košice
  • Realizácia
    04/2013 – 04/2014
  • Lokalita
    Košice
Popis stavby:

Stavba VILA DOMY sa nachádza v novovybudovanom obytnom súbore Panoráma Košice. Samotný obytný komplex pozostáva zo šiestich bytových domov a rodinných domov v radovej zástavbe.

Etapa 3 a 3A pozostáva zo 44 domov a jednej materskej škôlky a predstavuje zatiaľ poslednú etapu výstavby rodinných domov. Jednotlivé domy sú budované ako radová zástavba. Predmetom dodávky je realizácia stavby domu, dodávka výplňových konštrukcií, rozvodov vnútorných inštalácií a realizácia zateplenia fasád. Obvodové murivo ako aj vnútorné priečky sú realizované z keramických tehál Porotherm. Strecha plochej konštrukcie je zateplená tepelnou izoláciu z EPS a ukončená hydroizoláciou Fatrafol. Prevedené vnútorné omietky stien jednovrstvové so štukovou úpravou. Stropy všetkých miestností boli zhotovené z protipožiarneho sadrokartónu hrúbky 15 mm, podlahy sú ukončené cementovým poterom, pripravené pre finálnu nášľapnú úpravu podľa výberu majiteľa. Vykurovanie všetkých rodinných domov je riešené tepelnými čerpadlami systému vzduch-voda a podlahovým vykurovaním.

V tejto etape bolo realizovaných 5 rôznych architektonických typov rodinných domov. Voliteľnou súčasťou dodávky bola v prípade požiadavky klienta aj výstavba garáže. Predmetom diela bola aj realizácia napojenia domov na inžinierske siete a spevnených plôch.